ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατά την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα:
α) Επιλέγετε είτε
  • i) Ψηφιακή μάθηση, όπου επιλέγοντας το είδος του διαγωνισμού που δηλώσατε, πλοηγείστε στα αποθηκευμένα βιντεομαθήματα. Να τονίσουμε εδώ, την τιτλοποίηση των τμημάτων των βιντεογραφημένων συνεδριών
  • ii) είτε Ζωντανή διδασκαλία όπου ενημερώνεστε πόσος χρόνος απομένει για τις on-line παραδόσεις
β) Κατεβάζετε τις αντίστοιχες σημειώσεις και τις σώνετε σε αντιστοίχους φακέλους στο PC σας, όπου τοποθετείτε και τα άλλα αρχεία σημειώσεων που θα λαμβάνετε από εμάς στο e-mail σας.